Välj en sida

En HR Generalist kan ha flera olika arbetsuppgifter på en HR-avdelning. I den här artikeln går vi igenom vad en HR Generalist gör, hur mycket man tjänar och vilken utbildning som krävs för jobbet.

Vad gör en HR Generalist?

En HR Generalist arbetar med många olika saker inom HR, och kan egentligen jobba med alla frågor som berör en HR-avdelning. Beroende på hur stor HR-avdelningen är på just det företaget eller organisationen kan en HR Generalist ha fler eller färre arbetsuppgifter.

Arbetsuppgifterna rör saker som chefsstöd, rekrytering, introduktion, medarbetshälsa, rehabilitering och arbetsrätt. Det är vanligt att arbetsuppgifterna varierar under årets gång. En generalist kan arbeta tillsammans med exempelvis en HR Strateg och en HR Specialist för att tillsammans ta fram nya utvecklingsplaner och strategier.

Det är vanligt att en HR Generalist sitter med vid arbetsintervjuer men också tar fram processer vid rekryteringar för att se till så att den blir så bra som möjligt.

Vilken utbildning har en HR Generalist?

En HR Generalist har vanligtvis utbildning inom arbetsrätt och personalvetenskap. Ett bra program kan exempelvis vara kandidatprogrammet inom personal, arbete och organisation.

Eftersom arbetsuppgifterna kan skilja sig rätt mycket beroende på storlek på HR-avdelning och vilka andra yrkeskategorier som arbetar där, kan det också finnas stora skillnader på krav på vilken utbildning och erfarenhet som krävs.

En del företag vill att en HR Generalist ska ha en högskoleutbildning medan andra nöjer sig med branscherfarenhet och kompletterande utbildning i exempelvis arbetsrätt.

Vad tjänar en HR Generalist?

En HR Generalist tjänar cirka 35 000 kronor i månaden i medellön. En HR Generalist är en av de yrkeskategorierna på en HR-avdelning som har lägst betalt. Men lönen kan varierar beroende på utbildning men också vilka arbetsuppgifter som kommer att förväntas av dig.