Välj en sida

I princip alla större företag har en HR-avdelning och kanske har du hört din egen chef säga att hen måste fråga HR om någon specifik fråga. Men vad är egentligen HR? Och vad gör dem? Det går vi igenom i den här artikeln.

Vad betyder HR?

HR står för Human Resources och är företagets personalavdelning. Human Resources som begrepp innefattar de människorna som utgör den mänskliga arbetskraften på företaget. På svenska kan man ibland prata om humankapital, men den termen används vanligtvis inte inom arbetslivet utan i större sammanhang.

Vad gör HR?

HR-avdelningens huvuduppgift är att ge råd och stöd till chefer på företaget i just HR-frågor, att ge råd och stöd till medarbetare och att ta fram verktyg och metoder för exempelvis rekrytering, kompetensutveckling, arbetsmiljö, likabehandling och så vidare.

Deras uppgift är kort sagt att ta hand om och hantera de mänskliga resurserna på ett företag, alltså de anställda. Arbetsmiljön är viktigt och företag har ansvar över att medarbetarna mår bra, detta går att läsa mer om hos Arbetsmiljöverket.

Vilka jobbar på HR?

På en HR-avdelning arbetar ofta många olika yrkeskategorier, men exakt hur avdelningen ser ut varierar mellan olika företag. Ett stort företag kan behöva ha en större HR-avdelning än ett företag med endast några få anställda.

Yrken som finns inom HR:

Måste en arbetsplats ha en HR-avdelning?

Nej det finns ingen lag som säger att en arbetsplats måste ha en HR-avdelning, men det är starkt rekommenderat. Alla arbetsgivare har ansvar över personalens arbetsmiljö, den fysiska såväl som den psykiska och en HR-avdelning kan se till så att det efterlevs på ett korrekt sätt.