Välj en sida

En HR Strateg är viktig på en HR-avdelning, och precis som namnet avslöjar är det en viktig yrkesroll för det strategiska utvecklingsarbetet. Men vilka arbetsuppgifter har egentligen en HR Strateg och vad tjänar en sådan? Läs vidare för att få lära dig mer om detta yrke.

Vad gör en HR Strateg?

En HR Strateg arbetar med att ta fram strategier och utvecklande planer inom alla de områden som en HR-avdelning arbetar med. En HR Strateg samarbetar med övriga yrkeskategorier på HR-avdelningen, så som HR Specialister och HR Business Partners.

Medan en HR Specialist kan ha specialkunskaper inom vissa områden och ta fram planer för vissa områden, har en HR Strateg mer ett ansvar över att skapa långsiktiga planer över hur man ska arbeta med personalfrågor på HR-avdelningen och företaget.

Det kan exempelvis röra sig om att ta fram strategier för kompetensutveckling, hur man ska minska sjukfrånvaron på en arbetsplats eller hur nyanställda ska komma in i sitt arbete på ett bra sätt.

En HR Strateg kallas ibland även för personalstrateg.

Vilken utbildning har en HR Strateg?

En HR Strateg har i de flesta fall en högskoleutbildning, men precis som de flesta andra yrkeskategorierna inom HR kan den exakta utbildningen variera. Du kan ha en allmän kandidatexamen som du sedan kompletterar med personal- och arbetsrättsfrågor, men du kan också ha exempelvis en personalvetarutbildning.

De flesta arbetsplatser vill att du har några års arbetslivserfarenhet, samt att du kan också behöva ha branschspecifika kunskaper.

Vad tjänar en HR Strateg?

Medellönen för en HR Strateg ligger på 43 200 kronor. Vanligtvis ligger lönen något högre för privatanställda än för anställda inom stat, kommun eller region. Även erfarenhet och utbildning kommer att påverka lönen.