Välj en sida

En HR Specialist är en viktig del av en HR-avdelning och bör finnas på både små och stora företag. Men vad gör egentligen en HR Specialist och vad krävs det för att kunna få den yrkestiteln? Det går vi igenom i den här artikeln.

Vad är en HR Specialist?

En HR Specialist är en yrkeskategori på HR-avdelningen som arbetar nära den interna personalresursen och både bedömer och utvecklar den kompetens som finns på företaget eller organisationen. Precis som en HR assistent är man bland annat med i rekryteringen.

En HR Specialist har dock många fler arbetsområden.

Vad gör en HR Specialist?

Exempel på arbetsuppgifter en HR specialist kan ha:

  • Planering av introduktion för nyanställda
  • Planering av kompetensutveckling
  • Representera arbetsgivaren vid förhandling
  • Ta fram underlag inför löneförhandlingar
  • Ta hand om arbetsmiljöfrågor
  • Omplacering av personal

På större företag har en HR Specialist vanligtvis specialiserat sig på något, exempelvis jämställdhetsfrågor, kompetensutveckling eller rekrytering. På mindre företag är det vanligare att en HR Specialist får arbeta mer brett. Om specialistkunskap som behövs saknas man kan ta in en HR konsult med rätt kompetens.

Vilken utbildning har en HR Specialist?

En HR Specialist behöver ha en högskoleutbildning, men olika högskoleutbildningar kan vara kvalificerade. Det kan gå bra att ha en generell kandidatexamen och sedan ha påbyggnadsutbildningar inom arbetslivspedagogik.

Ett läsa företagsekonomi brukar vara eftertraktat hos företag som söker HR Specialister, och kan därför vara ett bra kompletterande ämne. Det krävs också ofta att man har några års yrkeserfarenhet för att anses vara kompetent nog för tjänsten.

Hur mycket lön har en HR Specialist?

Medellönen för en HR Specialist ligger på 43 300 kronor. Enligt fackföreningen Unionen ligger lönespannet mellan 36 000 och 48 000 kronor för en HR Specialist. Mycket beror på hur stor erfarenhet du har, men även om du arbetar inom privat eller offentlig sektor.