Välj en sida

De flesta HR-avdelningarna har en HR Koordinator, som är en mycket viktig yrkestitel för att få personalarbetet att fungera optimalt. I den här artikeln går vi igenom vilken roll HR Koordinatorn har, vilken utbildning som krävs och vad man tjänar.

Vad gör en HR Koordinator?

En HR Koordinator är personalspecialist och arbetar med samma områden som exempelvis en HR-assistent, det vill säga rekrytering, lönefrågor, kompetensutveckling, arbetsmiljö med mera. Men en HR Koordinator har ofta lite mer kvalificerade arbetsuppgifter.

En HR Koordinator arbetar ofta nära cheferna ute i organisationen och stöttar dem, och extra viktig blir yrkestiteln när det uppstår konflikter mellan medarbetare och chefer. Då kan en HR Koordinator gå in och försöka hjälpa till att lösa konflikten.

Som HR Koordinator fungerar man nästan som en internkonsult på ett företag. Något som inte ska förväxlas med en HR Konsult, som oftast är inhyrd utifrån.

Vilken utbildning har en HR Koordinator?

För att bli en HR Koordinator kan du gå en certifieringsutbildning. I en sådan kommer du att läsa om arbetsrätt, allt som rör löner och rekrytering samt även en del gruppsykologi. Du kan även ha läst liknande på gymnasiet och komma direkt ut i arbetslivet. En del samhällsvetenskapliga gymnasieprogram har en sådan inriktning.

Vad tjänar en HR Koordinator?

En HR Koordinator tjänar runt 30 000 – 35 000 kronor i månaden som ingångslön. Efter några år i arbetslivet kan din lön stiga ända upp till runt 45 000 kronor. Men lönen kommer att skilja sig beroende på om du arbetar i privat eller offentlig sektor, samt vilka arbetsuppgifter som förväntas av dig.