Välj en sida

En HR konsult arbetar på en HR-avdelning och är kanske en av de vanligaste yrkeskategorierna inom just HR. Men vad innebär det att vara HR konsult? Läs vidare för att lära dig mer.

Vad är en HR konsult?

En HR konsult hjälper företag eller organisationer att förbättra sina processer. Det kan rör sig om rekryteringar, smartare lönesystem, kompetensutveckling eller annat inom HR-området. En HR konsult kan även ha specialuppdrag på ett företags HR-avdelning.

Det kan handla om att utveckla företaget på ett sådant sätt att det blir en mer eftertraktad arbetsplats eller ta fram ett kompetensutvecklingssystem för ledningsgruppen.

En HR konsult är just en konsult, alltså någon som inte är anställd av företaget utan snarare hyrs in av företaget vid behov. Ett sådant behov kan finnas om en HR-avdelning inte fungerar eller om rätt kompetens inte finns tillgänglig på företaget.

Vad gör en HR konsult?

En HR konsult kan ha arbetsuppgifter så som:

  • Bidra med förslag och lösningar på problem.
  • Hjälpa till med rekrytering.
  • Utveckla planer för att driva förändring.
  • Välja och implementera HR-teknologi.
  • Inspektera och föreslå förbättringar.

En HR konsult arbetar ofta tillsammans med andra yrkeskategorier på en HR-avdelning, och samarbetar självklart alltid med HR chefen. En HR konsult kan ha liknande arbetsuppgifter som exempelvis en HR specialist eller HR generalist beroende på vilket behov som finns på företaget.

Vilken utbildning har en HR konsult?

För att jobba som HR konsult kan du exempelvis ha en utbildning inom personalvetenskap men du kan också ha mer branschspecifik utbildning som du sedan har byggt på med kunskap inom arbetsrätt, personalvetenskap och liknande.

Hur mycket tjänar en HR konsult?

Medellönen för en HR konsult ligger på 43 200 kronor i månaden. En HR konsult på ett privat företag tjänar oftast bättre någon som är statsanställd eller kommunalanställd.