Välj en sida

Precis som alla avdelningar på ett företag eller en organisation behöver HR-avdelning också en chef. Men vad är egentligen arbetsuppgifter för en HR Chef och vilken utbildning förväntas du ha? Allt detta går vi igenom i den här artikeln.

Vad är en HR Chef?

En HR Chef är den som är ansvarig för HR-avdelningen och för alla som arbetar där. En chef har vanligtvis två roller, och det gäller även en HR Chef, du ska leda arbetet på avdelningen, men du har också det yttersta ansvaret för medarbetarna du är chef över.

En HR Chef kallas ibland också för HR Manager.

Vad gör en HR Chef?

En HR chef har huvudansvaret på en HR-avdelning, och ska se till så att arbetet fortskrider där som förväntat. Du ska se till så att övriga yrkeskategorier tar fram processer, rutiner och verktyg inom personalfrågor. Under dig har du exempelvis HR specialister, HR Strateger och HR assistenter.

Men som alla chefer har du också medarbetaransvar, det vill säga att du är ansvarig för arbetsmiljön för alla övriga yrkeskategorier som arbetar på en HR-avdelning.

På stora företag kan det ibland finnas flera HR Chefer, som då har ansvar över olika områden inom HR-avdelningen eller för olika geografiska områden på ett företag.

Vilken utbildning har en HR Chef?

En HR Chef har i princip alltid en eftergymnasial utbildning. Populära utbildningar är inom human resource management, personalvetenskap eller ekonomi. Men det finns också HR Chefer som har arbetat på en HR-avdelning länge och arbetat sig uppåt till en chefstjänst.

Vanligtvis krävs ändå kompletterande kurser inom vissa områden. Detta kan dock ske intern eller bekostas av företaget.

Vad tjänar en HR Chef?

En HR Chef tjänar runt 50 000 kronor i månaden och uppåt. Eftersom man har en cheftjänst som också innebär personalansvar är lönen högre än för övriga yrkeskategorier på en HR-avdelning.