Välj en sida

En yrkeskategori som brukar arbeta på en HR-avdelning är en HR Business Partner. Men vad innebär egentligen den titeln och vad krävs för att kunna få den. Det går vi igenom här.

Vad gör en HR Business Partner?

EN HR Business Partner har sikte på att stötta verksamheten och att bidra till företagets affärsmål, men alltid med medarbetarnas intresse i fokus. Exakt vad rollen innebär varierar mycket mellan olika branscher.

Grunden är att man alltid ska ses som en partner som stöttar, utmanar och kommer med lösningen. Det är vanligt att en HR Business Partner idag har mycket fokus på teknik, och hur teknik kan utveckla företaget samtidigt som det förbättrar för medarbetarna.

En HR Business Partner ska stötta HR-chefen, genom att vara med att ta fram strategier och metoder. Men det skiljer sig ändå en del jämfört med en HR strateg som har just framtagandet av strategier som huvuduppgift.

Vilken utbildning har en HR Business Partner?

En HR Business Partner kan vara utbildad i personalvetenskap eller vara utbildad civilingenjör, civilekonom eller statsvetare exempelvis. Det finns ingen specifik utbildning som leder fram till titeln. Det är viktigt att du har arbetslivserfarenhet inom den bransch du vill arbeta.

Vad tjänar en HR Business Partner?

En genomsnittlig månadslön för en HR Business Partner ligger på cirka 41 000 kronor i månaden. Summan kan dock variera mycket beroende på erfarenhet och bransch.